חינוך מיוחד לפיגור שכלי

חינוך מיוחד לפיגור שכליבתוך מסגרות החינוך בישראל נמצאים תלמידים בעלי צרכים מיוחדים שמסווגים לפי לקויות שונות (16 סוגים של לקויות), ביניהן לקויות מורכבות וקשות מאוד כמו ילדים שסובלים מפיגור שכלי, ילדים אוטיסטיים וילדים עם נכויות פיזיות שונות.

בין סוגי הלקויות הנכללות במסגרות החינוך המיוחד ישנן חמש דרגות של מצבי פיגור שכלי: קיים חשד לפיגור שכלי קל, פיגור שכלי קל, פיגור שכלי בינוני רב בעייתי, פיגור שכלי בינוני מורכב ופיגור שכלי קשה. ילדים אוטיסטים, על פני כל הרצף מסווגים לפי סוג אחד של לקות.

מה נותן החינוך המיוחד?

חינוך מיוחד לסובלים מפיגור שכלי בכל הדרגות שהוזכרו ניתן לילדים באופן שונה מהחינוך המיוחד לו זכאים תלמידים אחרים שנמצאים על פני הסקלה של בעלי צרכים מיוחדים, ובוודאי שונה מהחינוך הרגיל.

נתחיל ממספר הילדים בכיתה שמשתנה בין הדרגות של הפיגור השכלי. כדי לפתוח כיתת חינוך מיוחד לילדים עם פיגור שכלי קל ופיגור קל בינוני צריכים להיות מינימום שמונה ילדים. כדי לפתוח כיתה עבור ילדים עם פיגור שכלי בינוני- מורכב ופיגור שכלי קשה צריכים להיות מינימום שישה ילדים. כדי לפתוח כיתה של אוטיסטים צריכים להיות לפחות חמישה ילדים.

כמות שעות הלימוד לה זכאים ילדים הסובלים מפיגור שכלי גם משתנה בין דרגות הפיגור. ילדים עם פיגור שכלי קל לומדים בכיתות הנמוכות 30 שעות ובכיתות הגבוהות- 37 שעות שבועיות. ילדים עם פיגור שכלי בינוני וקשה לומדים 41 שעות בשבוע וילדים הסובלים מאוטיזם מקבלים 57 שעות לימוד בשבוע.

גם הנושא של השעה בה מסתיים יום הלימודים משתנה בין סוגי הלקויות. ילדים הסובלים מאוטיזם מסיימים ללמוד בשעה 16:45, ילדים עם פיגור שכלי בינוני וקשה מסיימים ללמוד בשעה 14:30 וילדים הסובלים מפיגור שכלי קל לומדים עד השעה 12:45.

משרד החינוך האריך את שנת הלימודים עבור ילדים הסובלים מפיגור שכלי, גם בתקופות של חגים וחופשות כלליות לשאר הילדים. ילדים בעלי פיגור שכלי בינוני וקשה לומדים במשך תקופה ארוכה יותר מאשר תלמידים עם פיגור שכלי קל. במשך החופשות של כלל הילדים משרד החינוך מקיים מגוון רחב של תכניות במיוחד לילדים הסובלים מפיגור שכלי.

זכויות הילדים במסגרות החינוך

חינוך מיוחד לסובלים מפיגור שכלי מעניק כמה דברים ששאר התלמידים בכל מוסדות החינוך הרגילים לא מקבלים. להלן פירוט של הזכויות:

סייעת בכיתה: בכל מסגרות החינוך המיוחד ישנן סייעות בכיתות כאשר ישנם שלושה סוגים של סייעות- סייעת אישית, סייעת תגבור וסייעת כיתתית.

טיפולים פרא- רפואיים: מספר הטיפולים ושעות הטיפול המוקצים במשך שבוע לימודים משתנה לפי סוג הלקות. ילדים עם פיגור שכלי קל זכאים למעט מאוד שעות טיפול, ילדים עם פיגור שכלי בינוני זכאים ליותר שעות ותלמידים עם פיגור קשה או אוטיסטים זכאים למספר הרב ביותר של שעות הטיפול.

הסעות: ילדים שלומדים במסגרת החינוך המיוחד זכאים להסעות הלוך ושוב מהבית לבית הספר ובחזרה, אך הטבה זו לא מגיעה לכולם. ילדים עם פיגור שכלי קשה ובינוני וילדים אוטיסטים זכאים להסעות בלי שיהיה קשר למקום המגורים שלהם. ילדים עם פיגור שכלי קל זכאים לרוב להסעות בהתאם לכללים שישנם לגבי ילדים שלומדים בחינוך המיוחד.

מועדוניות של משרד הרווחה: ילדים הסובלים מפיגור שכלי ומאוטיזם זכאים להשתתף בשירות מועדוניות לאחר סיום יום הלימודים במסגרות החינוך. במועדוניות הילדים מקבלים אוכל, חוגים וטיפולים שונים. בשירות זה לא הרבה ילדים משתמשים מכיוון שחלקם זכאים לחונך אישי בבית, מכיוון שמשרד החינוך גובה מההורים כסף עבור הפעילויות ומכיוון שיש בעיות בתיאומי ההסעות עם משרד החינוך.

דילוג לתוכן