דרכים לאבחון פיגור שכלי

אבחון פיגור שכליאדם אשר סובל מפיגור שכלי מוגדר על פי החוק במדינת ישראל כמי שבגלל שהתפתחות הכושר השכלי שלו לקויה או שיש מצב של חוסר התפתחות שכלית, היכולות שלו להתנהגות מסתגלת (מיומנויות חברתיות, תפיסתיות ומעשיות) הן מוגבלות ולכן הוא זקוק לטיפול.

מתי פונים לאבחון פיגור שכלי?

 • אם ישנו חשש שהילד או האדם הבוגר סובלים ממוגבלות שכלית כלשהי והם לא מוכרים עדיין ב"אגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית".
 • כאשר רוצים לעשות הערכה תקופתית של ילד או מבוגר שכבר מטופלים ב"אגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית" לפני שהם עתידים לעבור בין שלבים: מהגן לבית הספר, מבית הספר לתחום התעסוקה וכדומה.
 • אם רוצים לפנות בעניין הילד לוועדת ההשמה של משרד החינוך.
 • אם צה"ל הגיש דרישה לאבחון מי שמתעתד להיות חייל (או מי שכבר חייל).
 • אם האדם בעל פיגור שכלי מועמד בפני משפט ובית המשפט או הפרקליטות החליטו להפנות אותו לאבחון כי קיים ספק בעניין מצבו מבחינת התפתחות שכלית.
 • אם ועדת החריגים של משרד הרווחה או ועדת ההכרעה הבין משרדית של משרד הבריאות ומשרד הרווחה הגישו דרישה בדבר אבחון פיגור שכלי מכיוון שקיימת מחלוקת בעניין השאלה איזה משרד יכול לתת לאדם את הטיפול הטוב ביותר.

שלבי האבחון

השלב הראשון – ביצוע הבדיקות אשר מעריכות את הנתונים הבאים:

 • אופן תפקודו השכלי של האדם בעת האבחון ואיתור הפוטנציאל של היכולות שלו.
 • עד כמה האדם עצמאי ומהי מידת יכולת ההסתגלות שלו במספר תחומים בחיים.
 • מהו הרקע הרפואי וההתפתחותי שלו.
 • מהו הרקע המשפחתי, התרבותי, הסביבתי והקהילתי שממנו הוא בא.
 • מהו הרקע הנפשי- הרגשי שלו.
 • עד כמה הוא מסוגל לעמוד לצד הקשיים שלו.
 • עד כמה הוא מקבל תמיכה מהסביבה הקרובה לו.
 • מהם הצרכים והרצונות שלו ושל המשפחה.

השלב השני- דיון בוועדת האבחון

לוועדה יש כמה סמכויות:

 • הוועדה מקבלת החלטה בהתאם לחוק לגבי עניין קיום הפיגור השכלי אצל האדם.
 • לאחר שנפלה החלטה כי אכן מדובר באדם בעל פיגור שכלי, הוועדה מכתיבה דרכי טיפול.

אופן הפניה לאבחון

 • אדם שמעוניין (או הורים לילד) לעבור אבחון פיגור שכלי צריך לגשת אל עובד סוציאלי ברשות המקומית באזור מגוריו.
 • העובד הסוציאלי יסביר לאדם מהי המשמעות של האבחון ומה הוא עתיד לעבור. העובד הסוציאלי אוסף כל מידע מתאים על האדם- דוחות רפואיים, דוחות מהמכון להתפתחות הילד, סיכומי מחלה, דוחות חינוכיים – ומעביר את הבקשה הלאה למפקח של האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי) במשרד הרווחה.
 • עובד סוציאלי לחוק הסעד לטיפול במפגרים במשרד הרווחה בודק את הבקשה. במידה והיא מאושרת הוא מעביר אותה הלאה למרכז אבחון מתאים לגיל האדם ולמקום מגוריו.
 • אדם בעל פיגור שכלי שמוכר באגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית יופנה לאבחון על ידי העובד הסוציאלי של אותה מסגרת בה הוא נמצא: מרכזי יום טיפוליים, מפעלי עבודה שיקומיים ועוד, בידיעת המשפחה והמחלקה לשירותים חברתיים במקום המגורים של המשפחה.

כיצד מתבצע האבחון?

 • ההפניה לאבחון מגיעה למרכז האבחון.
 • האדם שעתיד לעבור את האבחון ובני משפחתו מוזמנים לכמה פגישות עם צוות מקצועי שכוללות את הבדיקות הנ"ל: ריאיון סוציאלי לאדם עצמו ולבני משפחתו, בדיקה פסיכולוגית לאדם, בדיקה רפואית לאדם, אם מתגלה הצורך אז גם בדיקה פסיכיאטרית.
 • האדם המאובחן, משפחתו והעובד הסוציאלי שהפנה אותם לאבחון מקבלים מכתב שמזמן אל ועדת האבחון.
 • בסיום תהליך האבחון, הממצאים שעלו בבדיקות וההערכה של מרכז האבחון מועברים לדיון בוועדת האבחון שמחליטה את הדברים על פי הוראות החוק לגבי קיום מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי), לגבי רמת המוגבלות ולגבי דרכי הטיפול באדם.
דילוג לתוכן