ביטוח סיעודי לילדים עם פיגור שכלי

פיגור שכלי עלול לנבוע מסיבה גנטית אך גם מסיבות אחרות. תסמונות גנטיות, מוטציות גנטיות, חשיפה לגורמים מזיקים במהלךביטוח סיעודי לילדים עם פיגור שכלי ההיריון, כל אלה לצד סיבות כגון רשלנות בטיפול רפואי בפגים או ביילודים עלולים לגרום לפיגור או ליקויי התפתחות. כאשר תסמיני הפיגור אינם מאפשרים לילד להשתלב מבחינה חברתית ותפקודית והוא זקוק לליווי צמוד, ההוצאות עבור ההורים מרקיעות שחקים. ביטוח סיעודי לילדים מסייע לאין ערוך, להורים המטופלים בילד בעל צרכים מיוחדים, לקויות ופיגור. תגמולי הביטוח יכולים לאפשר קבלת תמיכה, סיוע וטיפול הדרושים כמו אוויר לנשימה.

האם כל מקרה של פיגור שכלי = למצב סיעודי?

הורים לילדים שאובחנו כבעלי פיגור שכלי יכולים להעיד כי לא תמיד מצבו המיוחד של הילד זוהה כבר בלידה. לעיתים הדברים מתבהרים אט אט ולפעמים מהר יחסית. זאת ועוד, דרכי הביטוי שבהן יופיע פיגור שכלי מגוונות והמנעד רחב. חלק מהילדים נראים כבריאים ונורמטיביים לכל דבר ואחרים מאופיינים במראה ייחודי (כגון עיוות במבנה הפנים, מבנה העיניים, אף, חך ועוד). חלק מהילדים מוגבלים ביכולת רכישת השפה, מוגבלים ביכולת התקשורת, בביטוי רגשי, במנת המשכל. פיגור שכלי עשוי להתלוות ללקויות במערכת העצבים, ליקויים ביציבה, הפרעות רגשיות, פסיכיאטריות.

נחוץ אבחון מקצועי על מנת לאפיין את מצבו של הילד, מבחינה שכלית, גופנית, בריאותית ותפקודית. מימוש הביטוח הסיעודי יוכל להתבצע רק לאחר איסוף נתונים, אבחונים וחוות דעת. במידה ונמצא כי מבחינה תפקודית הילד איננו יכול לבצע פעולות בסיסיות המקובלות בקרב בני גילו, אם הוא לא מסוגל להתלבש, לתקשר, ללמוד, לשחק, אם אין הוא יכול לתפקד ללא ליווי צמוד בבית, בגן או בבית הספר, בהחלט יתכן שהוא יוכר כסיעודי או זקוק לתמיכה. וזאת לדעת – לא רק קשישים מוכרים כסיעודיים הזכאים לטיפול מתאים ואף לתגמולי ביטוח. ובמידה וילד מאובחן כסיעודי, הסיוע החומרי יכול לשפר את מצבו ולהקל גם על ההורים לנהל חיים נורמטיביים ככל שניתן, בצל כל הקשיים.

מהן הזכויות המגיעות לילדים בעלי פיגור שכלי?

מי אחראי על תשלומי קצבאות או תגמולים עבור ילדים עם פיגור שכלי? בישראל גורמים שונים שלוקחים חלק בהעברת תשלומים, החזרים או מתן שירותים שווי כסף, עבור ילדים המאובחנים עם פיגור שכלי. על פי החלטה של ועדה רפואית, הילד עשוי להיות זכאי לדוגמא לקצבת נכות כללית. חלק מהילדים ישלבו במסגרות חינוך רגיל או מיוחד אולם במידה ומאבחן ימצא לנכון, ניתן לקבל חונך צמוד לאורך מספר שעות שבועיות. עם זאת, ילדים שסובלים מפיגור שכלי שמונע מהם לבצע פעולות יום יומיות מקובלות, ניתן יהיה לקבל גם תגמולים מחברות ביטוח או דרך קופות החולים. לצד קצבת נכות או תגמולי ביטוח, עשויים ההורים לקבל בשם הילד קצבה לשירותים מיוחדים. לצורך קביעה האם אדם או ילד ייחשב לסיעודי נערכים מבחנים מקיפים. בהתאם לאבחון ולמבחני תפקוד או בהמלצת רופא, עשוי הילד לקבל מטפל אישי שילווה אותו ויטפל בו באופן צמוד.

כיצד מקבלים ביטוח סיעודי לילד עם פיגור שכלי?

מימוש הביטוח הסיעודי לילדים עם פיגור שכלי כולל הגשת תביעה ומסירת מסמכים. חוות דעת של רופא, אישורים של אבחוני התפתחות, חוות דעת של אנשי חינוך, עובדים סוציאליים. ביטוח סיעודי מטעם חברת ביטוח פרטית מוקנה לילדים מגיל 3, שהוריכם רכשו לעצמם ביטוח דומה, אלא אם צירוף הילד הוחרג או לא עבר חיתום. בנוסף, ביטוח סיעודי ניתן לרכוש דרך קופות החולים, בפוליסה קולקטיבית (קבוצתית). במידה וחברת הביטוח, קופת החולים או ביטוח לאומי לא קיבלו את בקשת ההורים, ניתן לערער על כך ואף להיעזר בייעוץ חיצוני.

דילוג לתוכן